تاثیر مدیریت دانش در موفقیت مدیریت ارتباط با مشتری

شعار همیشگی ما مشتری مداری و کسب رضایت شما عزیزان می باشد
نام محصول دانلودی: تاثیر مدیریت دانش در موفقیت مدیریت ارتباط با مشتری

درجه کیفی و رضایت از دانلود:عالی

پژوهش حاضر به بررسی تأثیر مدیریت دانش در موفقیت مدیریت ارتباط با مشتری در بانک ملی با در نظر گرفتن اثرات عوامل سازمانی به عنوان عامل واسطه ای پرداخته است

ادامه مطلب


مطالب تصادفی